Herman Haller

Klinika za ginekologiju i porodništvo Kliničkog boličkog centra Rijeka Medicinski fakultet Sveučiliišta u Rijeci, ginekološka onkologija

Herman Haller, dr.med Klinika za ginekologiju i porodništvo Kliničkog boličkog centra Rijeka Medicinski fakultet Sveučiliišta u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci Rođen 2. rujna 1958. godine. Završio Medicinski fakultet Sveučilištau Rijeci 10982. godine. Specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije 1995. godine, a uži specijalist iz ginekološke onkologije od 2005. godine. Od 2009. godine redoviti profestor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu u Rijeci. obnaša dužnost predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC Rijeka od 2000. godine, Pročelnik katedre za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 2006. godine i uposlenik Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Voditelj Referentnog cetnra za maligne bolesti tijela maternice, jajnika i jajovoda od 2006. godine. Od 2013. godine redovni profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru. Od travnja 2017. godine član Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Trenutno sudjeluje u Hrvatskom nacionalnom program probira raka materničnog vrata i projekta “Rodilišta prijatelj majki” pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske. Objavio preko 50 radova u međunarodnim časopisima i 45 radova u domaćim časopisima, bimao preko 110 povanih predavanja na domaćim i međunarodnim s stručnim i znanstvenim skupovima. Član Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore (HLK); poptredsjednik Društva za ginekologiju i perinatologiju Hrvatske, član European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), član The International Society for Immunology of Reproduction – (ISIR), član Hrvatskog društva za ginekološku endoskopiju, član Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu. Redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 2006. godine

Herman is speaking at

3:20 pm - 4:10 pm

Speakers

 • Miroslav Kopjar (Speaker)
 • Vesna Salamun (Speaker) UKC Ljubljana
 • Mario Ćorić (Speaker)
 • Eda Vrtačnik Bokal (Speaker) prof, University Medical Centre Ljubljana
 • Snježana Škrablin (Speaker) Head of the Department of Pathology of pregnancy II Reference Center of Perinatal Medicine of Croatian. Certified expert witness., perinatal medicine: programs to prevent premature birth, disturbances in fetal growth, the area of prenatal diagnosis of congenital malformations and diseases of the child, recognition of neurorisky children.
 • Mihajlo Strelec (Speaker) Voditelj Odjela za bračnu neplodnost Klinike za ženske bolesti i porode., liječenje neplodnosti i načini potpomognute oplodnje, endoskopski i minimalno invazivni zahvati u ginekologiji, i naročito u sklopu liječenja neplodnosti.
 • Herman Haller (Speaker) Klinika za ginekologiju i porodništvo Kliničkog boličkog centra Rijeka Medicinski fakultet Sveučiliišta u Rijeci, ginekološka onkologija
 • Magdalena Karadza (Speaker) MD, Gynecology surgeon at University Hospital Centre Zagreb
 • Vladimir Banović (Speaker) MD, PhD., Departmen of Obstetrics and Gynecology, Clinical Hospital Center Zagreb
 • Siniša Šijanović (Speaker) Faculty of Medicine, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
 • Tomislav Župić (Speaker) -
 • Marija Gregov (Speaker)

Description

 • Kako liječiti endometriozu u reprodukcijskoj dobi / How to treat endometriosis in reproductive age
 • Medikamentno liječenje asimptomatske endometrioze / Medical treatment of asymptomatic endometrio
 • Treba li liječiti asimptomatske miome radi poboljšanja fertiliteta i smanjenja rizika spontanih pobačaja / Surgical treatment of asymptomatic myomas to improve fertility and reduce the risk of spontaneous miscarriages

12:05 pm - 12:55 pm

Speakers

Description

 • Kako poboljšati suradnju ginekologa i onkologa / How to improve the dialogue between oncologists and gynaecologists
 • Indukcija ovulacije kod bolesnica s malignom bolesti / Induction of ovulation in patients with malignant disease
 • Banka tkiva jajnika i testisa / Ovarian and testicular tissue banking

Add to my calendar

Google

Create your personal schedule through the official app, Whova!

Get Started