Neda Smiljan Severinski

Neda Smiljan Severinski rođena je u Rijeci 18.05.1966. godine. Upisala je 1985. godine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, a diplomirala je 1990. Od 1991. godine zaposlena je na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, kada je upisala je poslijediplomski studij iz Opće kliničke patofiziologije. Akademski stupanj magistra medicinskih znanosti stječe 1994. godine i započinje s radom kao mlađi asistent na Katedri za ginekologiju i opstetriciju. Specijalizaciju iz područja ginekologije i opstetricije započela je 1995. godine sa završnim specijalističkim ispitom 1999. godine na Klinici za ginekologiju i opstetriciju u KBC Rijeka. Godine 1997. dobila je Županijsku stipendiju, te je provela dva mjeseca na Klinici za ginekologiju i porodništvo i Institutu za ultrazvuk Opće bolnice “Sv. Duh” u Zagrebu. Tijekom specijalizacije završila je više poslijediplomskih tečajeva: iz područja ginekološkog i opstetričkog ultrazvuka, molekularne medicine, te ginekologije i opstetricije. Od 1997. godine sudjeluje i kao predavač na tečajevima psihofizičke pripreme trudnica za porod. Akademski stupanj doktora medicinskih znanosti stekla je 2001. godine od kada radi kao viši asistent na Katedri za ginekologiju i opstetriciju. Tijekom narednih godina istakla se radom u Odsjeku rađaonice, nastavlja sa stručnim usavršavanjem te je završila šest poslijediplomskih tečajeva iz područja opstetricije. Tijekom 2003. godine počinje usavršavanje iz područja humane reprodukcije i u dva navrata je boravila u Klinici za ženske bolesti i porode – Petrova u Zagrebu, a trenutno radi na Zavodu za humanu reprodukciju Klinike za ginekologiju i opstetriciju, KBC Rijeka. Akademski stupanj izvanredni profesor stječe 2010. godine. Sudjelovala je u pet znanstvenih projekata. Vodila je projekt «Hormonski čimbenici sazrijevanja oocite i endometrija u pacjentica koje se liječe zbog neplodnosti» (2007.-2014.) Trenutno je suradnik na projektu «The role of progesteron in reproductive and non reproductive tissue» koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Član je više znanstvenih i stručnih društava vezanih uz perinatologiju, ginekologiju i humanu reprodukciju. Sudjelovala je u organizaciji više znanstvenih skupova, posljednji međunarodni održan je 2014. u Opatiji, kao završni susret pod naslovom «Future medicine». Član je uređivačkog odbora časopisa Medicina/Medicina fluminensis od 2007. godine, a radi kao recenzent suradnik u domaćim časopisima. Primila je nagradu za najbolji za najbolji studentski znanstveni rad 1990. godine, te zahvalnicu Hrvatskog liječničkog zbora i priznanje za zasluge u radu Zbora, unaprijeđenje medicinske struke te za zdravstvenu i humanitarnu djelatnost, 2009. godine. S radom u nastavi započela je 1987, kao student demonstrator na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, a od 1994. godine sudjeluje u izvođenju nastave na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Rijeci. Sudjelovala je i u organizaciji i razvoju Laboratorija za biologiju reprodukcije Zavoda za humanu reprodukciju Klinike za ginekologiju i porodništvo- KBC Rijeka. U sklopu projekta i međunarodne suradnje zemalja u okolici Jadranskog mora su osigurana sredstva europske unije u iznosu 300 000 EU za nabavku operme u Laboratoriju za biologiju reprodukcije. Pribavljena oprema omogućava liječenje neplodnih pacijenata najsloženijim metodama medicinske oplodnje kao i daljnji razvoj novih tehnologija na području medicinske oplodnje. Surađivala je u izradi nacionalnih smjernica “Safety and security in IVF laboratory” koje su predviđene kao obavezujući podzakonski akt u Republici Hrvatskoj 2014 godine. U sklopu obnašanja čelne dužnosti radila je kao zamjenik predstojnika Katedre za ginekologiju i opstetriciju (2008-2013), od 2010 godine je pročelnica Zavoda za humanu reprodukciju Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC Rijeka. Od 2012 godine je predsjednica Etičkog povjerenstva Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Tijekom niza godina obavljala je funkcije u poverenstvima Ministarstva zdravlja: član Nacionalnog povjerenstva za medicinsku oplodnju, član Povjerenstva za izradu nacionalnog registra za medicinski pomognutu oplodnju, član Povjerenstva za provođenje redovitog stručnog nadzora službe za inspekcijske poslove Ministarstva zdravlja. Član je Povjerenstva za znanstveno-istraživačku djelatnost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Trenutno je pročelnica Zavoda za humanu reprodukciju Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC Rijeka, u statusu izvanrednog profesora na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Neda is speaking at

5:10 pm - 6:00 pm

Speakers

 • Dražen Postružnik (Speaker)
 • Ivan Fistonic (Speaker) director of the Ob/Gyn & Menopause Health Center and Institute for Women’s Health, Zagreb, human reproduction, menopause, reconstructive and esthetic gynecology, noninvasive laser and radiofrequency applications in gynecology
 • Jelena Marusic (Speaker) REI specialist, Ass prof, University Hospital Split
 • Ivan Jandrić (Speaker) MD, PhD, OB “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod
 • Marina Šprem Goldštajn (Speaker) Medical School University of Zagreb, Department for Gyn and Obstet
 • Neda Smiljan Severinski (Speaker)
 • Donatella Verbanac (Speaker) University Of Zagreb
 • Ivan B (Speaker) MD, University Hospital "Sestre milosrdnice"

Description

 • Liječenje perimenopauzalnog krvarenja / Treatment of perimenopausal bleeding
 • Individualni odabir HNL-a / Individual choice of HRT
 • HNL kod pacijentica s POI / HRT in patients with POI
 • Menopauza nakon zloćudne bolesti / Menopause after a malignant disease

Add to my calendar

Google

Create your personal schedule through the official app, Whova!

Get Started