Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας (11-15 Ιουλίου) & Soft Skills Lab (16-23 Ιουλίου)

Jul 11 - 23, 2020
Sign up on Whova web app
You can also watch the sessions and do all the other things on mobile app anywhere you go.
Android users: if you cannot access Google Play or cannot find Whova,
please download the Android app here.
Get the most out of the app and have a more productive experience!
1
NAVIGATE the event agenda and logistics, even without Wi-Fi or data. Access useful information like ridesharing and local attractions through the Community Board
2
NETWORK effectively. Plan whom to meet by exploring attendee profiles and sending out messages
3
PARTICIPATE in event activities through session likes, comments, ratings, live polling, tweeting, and more
Please use the email address you registered with the event to sign up. Email me this page
Whova Event App for Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας (11-15 Ιουλίου) & Soft Skills Lab (16-23 Ιουλίου)